Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
služby a vybavení domova
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Pronájem sálu
Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí. Hruškové.
Zájemci o službu

Zájemce, jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny: pondělí - čtvrtek 8-15 hod. na tel. č. 737 251 812.

V pátek je jednání možné po předchozí ústní, telefonické nebo e-mailové dohodě (viz. kontakty).

Žádáme všechny osoby (mimo klientů služeb domov proseniory či domov se zvláštním režimem), které chtějí řešit záležitosti s účetní (klientů) o předchozí telefonický kontakt (k zajištění její přítomnosti) na tel. č. 737 251 810.

Účast v projektech

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace je:

 • spolupartnerem projektu Centrum poradenství a tísňové péče. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Centrum poradenství a tísňového volání (www.psul.cz)
 • realizátorem projektu - (Dům života)
 • účastníkem projektu „Vzdělávejte so pro růst v Ústeckém kraji II“, podpořeného Úřadem práce v Ústí nad Labem z prostředků Evropské unie - týkajícího se proškolování zaměstnanců v roce 2015
  ESF
  EU
 • účastníkem programu Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010 – financovaného z rozpočtu Ústeckého kraje
 • účastníkem projektu Podpora poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji
 • příjemce neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – poskytovatel Ústecký kraj
 • realizátorem projektu z Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 pro rok 2012 s názvem - Mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Dobětice
 • realizátorem Mezigeneračních sportovních her pro uživatele Domovů pro seniory s názvem - Dobětické HALALI - podpořených z dotace Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2013 a v roce 2014
 • realizátorem projektu z Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 vyhlášeného Statutárním městem Ústí nad Labem pro rok 2015 s názvem „Dny paměti“
 • realizátorem projektů „20 let s námi“ a „Zavádění konceptu Bazální stimulace do péče o osoby s demencí“ z dotace Statutárního města Ústí nad Labem na úhradu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2015
 • realizátorem projektů „Přenesení a rozšíření konceptu Bazální stimulace a péče o uživatele služby DPS“ a „Zavádění celistvého konceptu  Smyslové aktivizace do péče o uživatele s demencí“ z dotace Statutárního města Ústí nad Labem na úhradu sociálních služeb na rok 2016
 • realizátorem projektu z Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 vyhlášeného Statutárním městem Ústí nad Labem pro rok 2016 a 2017 s názvem „Týden paměti“
 • realizátorem projektu z Dotačního programu na sociální služby a služby blízké službám sociálním z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2017 s názvem „Zavádění konceptu kinestetické mobilizace“ a „Čtyři roční období – s využitím veřejných prostor místní lokality“
  Zdravá města, obce, regiony České republiky
  Ústí nad Labem
 • realizátorem Mezigeneračních sportovních her pro uživatele Domovů pro seniory s názvem - Dobětické HALALI - podpořených finančními prostředky z Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v roce 2012, 2015 a 2018
 • realizátorem sportovních her seniorů pod titulem „Letem světem“ podpořených finančními prostředky z Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v roce 2013
  APSS

Ostatní projekty

 • realizátorem investičního projektu Technické opatření pro přechod ze zemského analogového televizního vysílání na možnost příjmu digitálního televizního vysílání, který financovala Česká televize za spoluúčasti Národní koordinační skupiny
 • účastníkem projektu Standardizace nutniční péče v domovech pro seniory
 • udělen Certifikát standardizace nutniční péče (certifikát) - každé 2 roky probíhá recertifikace
 • udělen Certifikát Vážka (certifikát) - každé 2 roky probíhá recertifikace
 • účastníkem projektu týkajícího se obsluhy počítače s názvem - Senioři komunikují 2013 - financovaného z Nadace manželů Livie a Václava Klausových
 • účastníkem evropského projektu Kompetence-Rozvoj-Odbornost-Kooperace (KROK) v letech 2014-2015
Sociální agentura


Průvodní video

Domov pro seniory Dobětice - průvodní video
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Šrámkova 3305/38a
400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa
Tel.: +420 472 772 902
Tel.: +420 472 778 843
Tel./Fax: +420 472 778 878
ID datové schránky: qcivqgf
E-mail: info@dd-dobetice.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Ústecký kraj
Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
www.kr-ustecky.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

( dále jen Domov ) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995.

Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a celodenní péči.