Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
služby a vybavení domova
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Pronájem sálu
Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí. Hruškové.
Zájemci o službu

Zájemce, jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny: pondělí - čtvrtek 8-15 hod. na tel. č. 737 251 812.

V pátek je jednání možné po předchozí ústní, telefonické nebo e-mailové dohodě (viz. kontakty).

Žádáme všechny osoby (mimo klientů služeb domov proseniory či domov se zvláštním režimem), které chtějí řešit záležitosti s účetní (klientů) o předchozí telefonický kontakt (k zajištění její přítomnosti) na tel. č. 737 251 810.

Dům života

Domov důchodců Dobětice je realizátorem projektu s názvem "Dům života", který byl zahájen 1. 10. 2006 v rámci 3.výzvy opatření 2.1. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb.

Nositel projektu: Domov Dobětice, příspěvková organizace
Zdroj podpory projektu: OPRLZ
Realizace projektu: 1.10. 2006 - 31.12. 2007
Výše podpory projektu: 2.000.000,- Kč

Cíl projektu

 • Podpora vzdělávání a vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance rezidenčních zařízení - domů pro seniory - v oblasti získání dovedností a kompetencí v péči o klienty s prodělanou závislostí na návykových látkách.

Aktivity projektu

 • Aktivita 1. Lidské zdroje, zázemí, vybavení.
 • Aktivita 2. Propagace a medializace projektu.
 • Aktivita 3. Příprava a realizace vzdělávacího modulu A.
 • Aktivita 4. Příprava a realizace vzdělávacího modulu B.
 • Aktivita 5. Příprava a realizace vzdělávacího modulu C.
 • Aktivita 6. Příprava a realizace outdoorového víkendu.
 • Aktivita 7. Zpracování metodické příručky.


Etapy a cílové skupiny

 • Etapy projektu: jednoetapový projekt (15 měsíců) 1. 10. 2006 až 31. 12. 2007.
 • Cílové skupiny projektu: Personál stávajících domovů důchodců na území Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje.


Dopady projektu

 • Vytvoření a relizace komplexního vzdělávacího programu pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti péče o seniory se zaměřením na osoby závislé na návykových látkách.
 • Uplatnění poskytovatelů na pracovním trhu a naplnění personálních standardů.
 • Nabídka podpory v implementaci získaných poznatků pro zúčastněné organizace.
 • Posílení mezioborové spolupráce v rámci zařízení i mezi zapojenými organizacemi.
 • Snížení potřebnosti umístění a přemístění uživatelů do specializovaných zařízení.

Výstupy projektuPrůvodní video

Domov pro seniory Dobětice - průvodní video
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Šrámkova 3305/38a
400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa
Tel.: +420 472 772 902
Tel.: +420 472 778 843
Tel./Fax: +420 472 778 878
ID datové schránky: qcivqgf
E-mail: info@dd-dobetice.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Ústecký kraj
Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
www.kr-ustecky.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

( dále jen Domov ) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995.

Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a celodenní péči.