Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
služby a vybavení domova
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Pronájem sálu
Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí. Hruškové.
Zájemci o službu

Zájemce, jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny:

pondělí - čtvrtek 8-15 hod.

Bc. Kateřina Brázdilová 724 075 456
Mgr. Valentina Chaloupková 722 984 618
DiS. Šárka Červinková 737 251 812

Jednání je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

Jak postupovat při podání žádosti do Domova pro seniory Dobětice

Jak postupovat při podání žádosti do Domova pro seniory Dobětice:

  • Zkontrolujte, zda máte všechny přílohy k žádosti:

Tiskopis vyjádření ošetřujícího lékaře o aktuálním zdravotním stavu (tento tiskopis může vyplnit i jiný lékař, který zná, Váš zdravotní stav). Vyjádření nesmí být starší 6. měsíců. Formuláře ke stažení.

Souhlas s uložením a dalším zpracováním žádosti (tímto souhlasíte, že žádost bude přijata, zkontrolována a uložena na úseku sociálního poradenství v Domově pro seniory Dobětice, příspěvkové organizaci – dále Domov). Fomuláře ke stažení.

Plná moc (plná moc – je formulář, kdy souhlasíte s tím, že žádost a další jednání kolem žádosti za Vás vyřizuje někdo jiný). Osobu pověřenou pro jednání kolem žádosti můžete kdykoliv změnit – písemně. Plná moc nemusí být úředně ověřena. Formuláře ke stažení.

  • Než žádost odevzdáte, zkontrolujte, zda je žádost podepsána žadatelem, zda jsou vyplněny všechny údaje, zda jste uvedli na sebe či na nějakou osobu blízkou kontakt.
  • Pokud by v žádosti něco chybělo, požádá Vás (telefonicky, písemně) sociální pracovník Domova o doplnění. Pokud by nedošlo k doplnění požadovaných údajů do 30. dnů, dojde ke skartaci žádosti. Pokud donesete žádost osobně do Domova (nebo jí donese Vámi pověřená osoba), sociální pracovník doplní požadované informace na místě.
  • Co uděláte se žádostí po vyplnění?

Žádost doneste do Domova osobně a předejte jí pouze sociálním pracovníkům. 

Žádost můžete zaslat poštou  nebo elektronicky (e-mailem či datovou schránkou). Kontakty

e-mail: info@dd-dobetice.cz            www.dd-dobetice.cz

V případě zájmu navštívit Domov nás předem kontaktujte, a to od pondělí do čtvrtku od 8.00 do 15.00 hodin.  Kontakty

Sociální pracovníci:

Bc. Kateřina Brázdilová – vedoucí sociálního úseku – 724 075 456

Mgr. Valentina Chaloupková – 722 984 618

Šárka Červinková, DiS., - 737 251 812

 Průvodní video

Domov pro seniory Dobětice - průvodní video
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Šrámkova 3305/38a
400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa
Tel.: +420 472 772 902
Tel.: +420 472 778 843
Tel./Fax: +420 472 778 878
ID datové schránky: qcivqgf
E-mail: info@dd-dobetice.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Ústecký kraj
Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
www.kr-ustecky.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

( dále jen Domov ) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995.

Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a celodenní péči.