Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Informace pro zájemce
služby a vybavení domova
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Pronájem sálu
Nabízíme pronájem sálu na školící akce. Bližší informace na tel. č. 472 772 902 u pí. Hruškové.
Zájemci o službu

Zájemce, jeho příbuzní, osoby blízké, příbuzní klientů, či další osoby mohou kontaktovat sociální pracovníky v úřední dny:

pondělí - čtvrtek 8-15 hod.

Bc. Kateřina Brázdilová 724 075 456
Mgr. Valentina Chaloupková 722 984 618
DiS. Šárka Červinková 737 251 812

Jednání je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (dále jen Domov) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995. Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a celodenní péči.

Domov pro seniory

Cílová skupina:
Tato služba je určena pro mladší seniory od 60 – 80 let věku a starší seniory nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umisťováni klienti, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně klientů imobilních. (více informací v DOKUMENTY -
Standard č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb)

Kapacita Domova pro seniory je 150 lůžek, přičemž jednolůžkových pokojů zde najdete 92, dvoulůžkových 27 a 1 pokoj čtyřlůžkový se zvýšenou ošetřovatelskou péčí.

Každý pokoj je vybaven nábytkem, má vlastní bezbariérovou koupelnu s WC.

Domov se zvláštním režimem - Domov Duha

Cílová skupina:
Sociální služba je určena seniorům od 65 let s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. Sociální služba není poskytována osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám na návykových látkách. (více informací v DOKUMENTY - Standard č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb).

Kapacita Domova Duha je 18 lůžek. Jedná se o 13 bezbariérových pokojů (5 x pokoj dvoulůžkový, 8 x pokoj jednolůžkový) s vlastní bezbariérovou koupelnou s WC, pokoje jsou vybaveny nábytkem.

Odlehčovací služba pro seniory

Cílová skupina:

Odlehčovací služba pro seniory je služba určená pro seniory od 55 let věku a starší, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je primárně určena seniorům, kteří žijí na území města Ústí nad Labe a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Posláním služby je poskytnutí podpory a pomoci seniorům, kteří potřebují využít odlehčovací službu z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, zotavení po propuštění z nemocnice nebo z důvodu nepřítomnosti pečující osoby v přirozeném sociálním prostředí seniora a využitím služby pečující osobu dočasně zastoupit a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek, obnovu sil a vyřízení osobních záležitostí.

Kapacita Odlehčovací služby pro seniory jsou zatím 2 lůžka ve dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven nábytkem, má vlastní bezbariérové WC a společnou koupelnu.

Úhrada za odlehčovací službu se řídí Zákonem o sociálních službách a Ceníkem fakultativních služeb pro seniory Domova pro seniory Dobětice, uveřejněným na webu domova.

 

Služby a vybavení domova


Průvodní video

Domov pro seniory Dobětice - průvodní video
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Šrámkova 3305/38a
400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa
Tel.: +420 472 772 902
Tel.: +420 472 778 843
Tel./Fax: +420 472 778 878
ID datové schránky: qcivqgf
E-mail: info@dd-dobetice.cz

Ústí nad Labem
Zřizovatelem naší příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

Ústecký kraj
Poskytovatel neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
www.kr-ustecky.cz

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

( dále jen Domov ) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995.

Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a celodenní péči.