Základní údaje

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (dále jen Domov) je moderní bezbariérové zařízení, jehož provoz byl zahájen ve zcela nových prostorách 27. března 1995. Domov je umístěn v těsné blízkosti konečné stanice MHD, na okraji sídliště Dobětice. Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a celodenní péči.

Domov pro seniory

Cílová skupina:
Tato služba je určena pro mladší seniory od 60 – 80 let věku a starší seniory nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umisťováni klienti, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně klientů imobilních (
Standard č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb).

Kapacita Domova pro seniory je 135 lůžek, přičemž jednolůžkových pokojů s balkonem zde najdete 60 , jednolůžkových pokojů bez balkónu máme 42, dvoulůžkových s balkónem  4 a dvoulůžkové pokoje bez balkón 29

Každý pokoj je vybaven nábytkem, má vlastní bezbariérovou koupelnu s WC.

Domov se zvláštním režimem - Domov Duha

Cílová skupina:
Sociální služba je určena seniorům od 65 let s Alzheimerovou, stařeckou a ostatními typy demencí. Sociální služba není poskytována osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění a osobám na návykových látkách (Standard č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb).

Kapacita Domova Duha je 18 lůžek. Jedná se o 13 bezbariérových pokojů (5 x pokoj dvoulůžkový, 8 x pokoj jednolůžkový) s vlastní bezbariérovou koupelnou s WC, pokoje jsou vybaveny nábytkem.

Odlehčovací služba pro seniory

Cílová skupina:
Odlehčovací služba pro seniory je služba určená pro seniory od 55 let věku a starší, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je primárně určena seniorům, kteří žijí na území města Ústí nad Labe a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Posláním služby je poskytnutí podpory a pomoci seniorům, kteří potřebují využít odlehčovací službu z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, zotavení po propuštění z nemocnice nebo z důvodu nepřítomnosti pečující osoby v přirozeném sociálním prostředí seniora a využitím služby pečující osobu dočasně zastoupit a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek, obnovu sil a vyřízení osobních záležitostí.

Kapacita Odlehčovací služby pro seniory jsou zatím 2 lůžka ve dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven nábytkem, má vlastní bezbariérové WC a společnou koupelnu.

Úhrada za odlehčovací službu se řídí Zákonem o sociálních službách a Ceníkem fakultativních služeb pro seniory Domova pro seniory Dobětice, uveřejněným na webu domova.