Povinné informace

1. Název

 • Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (dále organizace)
 • DPS - Domov pro seniory
 • DZR - Domov se zvláštním režimem

2. Důvod a způsob založení

 • Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem s účinností od 1.1.1995 a na základě zřizovací listiny.
 • Zřizovací listina
 • IČO zřizovatele: 00081531

5. Bankovní spojení

Číslo účtu - 3783800277 / 0100 (Komerční banka)

6. IČO organizace

445 55 407

7. DIČ organizace

nejsme plátci DPH

11. Zřizovací listina

Zřizovací listina

15. Domovní řád

Domovní řád

17. Standardy

18. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Neexistují

19. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • 108/2006 Sb. 206/2009 Sb., 505/2006 Sb.
 • 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
 • 89/2012 Sb. (občanský zák.)
 • 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • 110/2019 Sb. (o zpracování osobních údajů)
 • 563/1991 Sb. (o účetnictví)
 • 320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
 • 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

Vydané právní předpisy

 • Neexistují.

20. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  • Neexistují.