Dobětický jarní ples

Dobětický jarní ples
20.3.2019
Dne 20.3.2019 se od 17.00 hodin se uskutečnil již tradiční Dobětický jarní ples, který pořádá pro své klienty Domov pro seniory Dobětice, p.o..
Účast byla opravdu hojná. Přišlo asi 70 klientů a kolem 30. rodinných příslušníků. K hudbě a poslechu zahrála kapela O.L.I.. Účastníky čekala bohatá tombola a občerstvení. Věříme, že si to všichni zúčastnění užili a těšíme se na další akce pořádané Domovem.