Mezigenerační hry v Dubí

Mezigenerační hry v Dubí
25.6.2019
Na konci školního roku vyrazili zástupci našeho Domova do Dubí na tradiční XVII. Mezigenerační hry, tentokrát na téma Staré pověsti české.
I když jsme se neumístili na předních příčkách, přesto si to všichni užili.