Příjemné odpoledne při koledách

Příjemné odpoledne při koledách
8.12.2023
Příjemné odpoledne při koledách v podání Podřipského žesťového kvintetu - Děkujeme podřipským trubačům za vánoční atmosféru.